Presseakkreditering

Ønsker du presseakkreditering til Sjællandsfestival, skal du sende os en ansøgning til larra@odsherred.dk senest 15 maj 2020. Dette er den eneste måde at opnå presseakkreditering på. Hver ansøgning behandles individuelt. Sjællandsfestival har kun plads til et begrænset antal pressefolk, hvilket gør, at alle ansøgninger desværre ikke kan imødekommes. Kun ansatte på medier omfattet af Medieansvarsloven kan komme i betragtning og forvente svar på akkrediteringsansøgninger fra festivalen. Skriv gerne fakta om dit medie, målgruppe, læsertal samt andet relevant. Herudover ønskes en beskrivelse af, hvordan du påtænker at dække Sjællandsfestival. Alle, der opnår akkreditering til Sjællandsfestival 2020, skal senest den 1. november 2020 aflevere en kopi af det skrevne/båndede materiale, der er udarbejdet på baggrund af akkrediteringen til årets festival. Modtages materialet ikke inden denne dato, kan akkreditering ikke forventes i 2021 og Sjællandsfestivalen forbeholder sig ret til at fremsende faktura på beløb svarende til billetprisen.