Om festivalen Tilbage til forsiden
Formandsberetning 2016
Sjællandsfestivalen 2016 har adskilt sig fra mange af de andre festivaler som er blevet afholdt.
Bestyrelsens vovemod og handlekraft blev sat i gang i 2016
 • Beslutninger hvor vi fastholdt nogen af de ting som der ikke skulle gøres noget ved
 • Beslutninger om at forøge musikbudgettet
 • Beslutninger om at få uddelt Sjæleprisen til mere alternative initiativer
 • Beslutninger om at satse mere på frivilligheden fremfor at bestyrelsen er omdrejningspunktet for det praktiske på festivallen.
Samlet set har det betydet at bestyrelsen er blevet mere professionel og moderne, altså bevæget sig et skridt, efter min overbevisning, i retning af at være bestyrelse og ikke praktiske ”grise”.
Vi stoler mere på det grundlæggende i at festivallen kan bære sig selv, vi stoler på at de folk der er omkring os gerne vil lave den bedste festival som har været igen.

Men, men, men, der er altid en pris at betale og der vil altid være en læring som vi som bestyrelse hele tiden skal tage højde for. Festivallen 2016 har efterfølgende givet nogle nye udfordringer:
 • At se de mange håndtegn blive smidt op på scenen, fra de unge som trak de ældre med.
 • At høre noget musik som normalt ikke er til stede på denne typer festivaler.
 • At opleve boder og andet er fuldt med tiden.
Under selve festivalen er der jo altid nogle udfordring som skal tages op, og ikke mindste efter:
 • Hvad betyder det at have topnavne på en festival som vores
 • Hvilket spinoff er der ved at have topnavne
 • Hvilken bevågenhed er der fra medier
 • Hvad siger publikum
Hurtigt er det blevet klart at udfordringerne nogle udfordringer som vi ikke har set før, vi har bevæget os ind på et felt hvor andre festivaller har været et stykke tid og der skal sættes nye ting i gang for at tage højde for at ikke komme i den situation fremadrettet. Selvom om vi ikke ønsker andet end at være en hyggelig festival, hvor det er trygt og godt at komme.
Publikum vil ha topnavne, de vil ha det som andre festivaler, men de vil også at vi skal være den trygge og gode ramme for at det for dem er rart at komme på festival.

Det er her vi er blevet afprøvet på festivallens professionelisme og hvor initiativer skal sættes i gang.
Og det kan bestyrelsen.

Overraskelser kommer som regel på festivallen og det gjorde de også i år.
 • Podie som skulle bygges
 • Medbringes af egen mad
 • Gæster og fri billetter der væltede ind
 • Et stort pres på pladsen
 • Lang kø ved boder.
Det der gør at arbejdet med og i bestyrelsen fungerer og der bliver iværksat nogle nye ting, er at jeg har klart den opfattelse at bestyrelsen, teamleder, hjæpere er i stand til og har mod til:
 • at lytte
 • at tænke og
 • at ændre
Der er allerede kommet løsninger på noget og andet skal yderligere drøftes.

Den professionalisme som bestyrelsen er ved at gå i retning af skal derfor også begynde at afspejle sig blandt de mange dygtige og gode frivillige vi har som festival.

Det som vi ikke må og skal er ikke at sige at det går nok.
Det er en meget farlig kurs.

En general tendens er at folk er blevet mere fokuseret på egne behov og ikke nødvendigvis hvad der tjener det samlede billede.
Folk ytre sig mere om det de ikke syntes er i orden, det som kan laves om og stiller spørgsmålet hvorfor, hvorfor og hvorfor.

Ikke formuleret som konstruktiv kritik, men mere formuleret som brok når det ikke lige er som jeg ”alene” gerne vil ha det eller jeg mener er det rigtige for de borger man har med som publikum.

Det er der vi skal ind og balancerer, for der er jo noget rigtig i det der bliver sagt, men også meget som ikke kan ændres.

Derfor er det vigtig at vi som bestyrelse og også de frivillige som er vores ansigt udadtil på dagene, kan give en god forklaring på hvorfor tingene ser sådan ud.

Vi skal optimere og gøre det sådan at vi ikke finder ad hoc løsninger på dagene, men forberede os grundigt inden dagene.

Samtidig bør vi som festival også gøre os nogle overvejelser om fremtiden og ikke kun fra år til år, når vi taler om fornyelse. Det skal ikke være nogen hemmelighed at mange har været med i mange år og derfor falder man lettere til de rutiner som fungere og derfor bliver det også sværere at lave ændringer. Hvordan kan vi sikre et generationsskifte samtidig med at vi bevare en ånd og sjæl som er kendetegnet for Sjællandsfestivallen.

Det er den læring og overvejelser vi skal bringe med i 2017.

Alt i alt var festivalen 2016 en kæmpe succes, hvor vi nok nåede vores bedste festival indtil dato.

Jeg vil gerne igen fremhæve de mange frivillige som endnu en gang gjorde et fantastisk arbejde og som jo er vores fundament for at holde festivallen.

Med de ord vil jeg sige tak til alle omkring festivallen og håber på en endnu en god festival 2017.