Om festivalen Tilbage til forsiden
Formandsberetning 2017
Formandens beretning Til foreningen Sjællandsfestivalen 29-11-2017
Festivalen 2017 adskilte sig ikke så meget fra de andre festivaler i Danmark, dog er den enestående på en måde, som andre festivaler ikke kan leve op til og det er publikum og de frivillige.

Når vi selv har gået så mange år og lavet festival, skal indsatsen perspektiveres anderledes og det er at inviterer gæster og tage godt imod gæster. Et besøg som særlig har sat sig hos mig, nej faktisk to, var besøget fra Vig festivalens sekretariat. De stille mange spørgsmål og de fik meget at vide og deres udsagn på festivalens indsats gjorde at vi i høj grad være stolte og sætte pris på det som Sjællandsfestivalen er og skal være.

De forstår ikke: At vi udelukkende kan klare os med 2 vagter, at vi aldrig oplever politi opbud. At vi kan stykke et så stærk musikprogram sammen og at vi har så smalt et budget og få så god en fest og stadig lægge til side til Sjæleprisen. Og ikke mindste besøg fra pressen, hvor formanden blev gjort til pensionist og er gået af, har naturligvis og sat et vist fodaftryk. Det undrer og det værdsættes af de etablerede festivaler, som også siger at de på ingen måder kan nå os til sokkeholderne når det handler om at lave festival for et sådan godt og levende publikum.

2017 gav også nogle udfordringerne, specielt de enkelte nye tiltag som skulle afprøves, Servicecenter for hjælpere og gæster, logistikken bag. Vi ville have et sådan og derfor fik vi det. Mest fordi at gamle kræfter trådte til. Den erfaring blev vi rige af og det gav os mulighed for at afprøve en ide som til dels lykkedes, men også gav os læring til at gøre det bedre og rigtigt til næste festival.

Stærkt står Sjællandsfestivalen når vi tør kaste os ud i nye projekter, når vi tør ændre på det som ellers var og vi efterprøver skøre ideer. Det er en styrke, men naturligvis også angstprovokerende når vi ikke kun kan køre det hjem på autopilot.

Det er her, at vi som festival skal vise at vi vil det samme, Det er her vi skal være stærke sammen og det er her at festivalen kan udvikle sig. Så når det ikke lige kører, er det vigtigt at vi som bestyrelse, sammen med de frivillige, at det ikke er nogen, men noget. Alt er fælles ansvar og løsninger skal findes i fællesskab. Selv om vi er presset. Det skal vi øve os på og det bør være et kendetegn. Læring kan ligge i det valg vi tager når vi uddeler Sjæleprisen, der har vi fokus på at fremme, styrke og give nogen mulighed for at skabe nyt i fællesskab. Valg til uddeling er til noget ikke til nogen.

Økonomien på trods af forskellige satsninger, har gjort at der stadig er en del midler til uddeling fra Sjæleprisen, dette skyldes ikke mindst af forsalget gik forrygende, så vi ikke var i hænderne på vejrguderne. Klart en effekt fra det foregående år, hvor der blev meldt udsolgt.

Nu står vi foran et nyt år, en ny festival, og det kan ikke siges nok gange, men vi skal forkæle vores frivillige, se på det nye publikum som bedste aktiv. De ønsker og klager der kan komme skal vi tage alvorligt, og bruge det seriøst til at lave bedre festivaler. De bliver jo ikke sure på nogen, men på noget. Kravene bliver anderledes og vi skal forsøge at dyrke hvad der sker. Det er vigtigt for at følge med, og lytte, og ikke sidde på hænderne.

Men grundstoffet er der blandt bestyrelsen, frivillige og vi skal også turde.

Som tidligere sagt, skal vi sikre, at der sker en løbende udskiftning. Inden for et par år, vil der med stor sandsynlighed ske udskiftninger, dels i bestyrelsen og blandt de frivillige. Vi skylder festivalen, dem der startede, dem der holdt ved og dem der kommer, at vi sikrer et grundlag, som bygger på de værdier der igennem tiden er skabt. Danmarks hyggeligste festival for udviklingshæmmede og andre med særlige behov.

Med tak for en god festival 2017 og et ønske om endnu en god festival i 2018. Hvor vi endnu en gang skal lægge vægt på den forkælelse der skal til og vi som festival får, fra et stærkt og taknemmeligt publikum, som vi aldrig lade i stikke.

Det er ikke nogen, men noget, som skal sikre at det går godt eller dårligt.

Lars Ravn
Formand