INDKALDELSE TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDE
I FORENINGEN SJÆLLANDSFESTIVALENTIRSDAG DEN 25. NOVEMBER KL. 16.00

VASAC Slagelse

Industrivej 7, 4200 Slagelse


Dagsorden udsendes i henhold til gældende vedtægter

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af kritisk revisor
10. Evt.

Vær opmærksom på at punkter der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før repræsentantskabsmødet.


 


Sjællandsfestivalens hjemmeside er designet og vedligeholdes af: Medieshoppen Vasac Slagelse - Slagelse Kommune - medieshoppen@slagelse.dk